Lista članaka koji sadrže tag: Polne bradavice

  • 30.06.2012

    Kondilomi - polne bradavice

    Kondilomi  su jena od najčešćih polno prenosivih bolesti i tema je o kojoj se još uvek malo zna i još manje priča sa licima koja su stručna da daju prave odgovore.

    Danas mladi sve ranije stupaju u polne odnose, sve ređe korise zaštitu i jako malo znaju kako o kontracepciji tako i o polno prenosivim bolestima. Često se zbog stida i neznanja poveravaju samo drugaricama koje takođe nisu dovoljno stručne da im pomognu, tako da problem postane prilično veliki i opasan kad se odluče da se obrate lekaru.