Lista članaka koji sadrže tag: Kondilomi

 • 30.06.2012

  Kondilomi - polne bradavice

  Kondilomi  su jena od najčešćih polno prenosivih bolesti i tema je o kojoj se još uvek malo zna i još manje priča sa licima koja su stručna da daju prave odgovore.

  Danas mladi sve ranije stupaju u polne odnose, sve ređe korise zaštitu i jako malo znaju kako o kontracepciji tako i o polno prenosivim bolestima. Često se zbog stida i neznanja poveravaju samo drugaricama koje takođe nisu dovoljno stručne da im pomognu, tako da problem postane prilično veliki i opasan kad se odluče da se obrate lekaru.

 • 06.11.2023

  Kondilomi u životu žena: Saveti za brigu o zdravlju

  Kondilomi (genitalne bradavice) predstavljaju visoko zaraznu, polno prenosivu bolest koju uzrokuje humani papiloma virus (HPV). Do danas je otkriveno preko 100 različitih tipova HPV virusa, a oko 40 njih može uzrokovati promene na ženskom genitalnom sistemu.