Lista članaka koji sadrže tag: Shibori tehnika

  • 11.03.2013

    Shibori tehnika

    Shibori tehnika je tradicionalna japanska tehnika. Termin potiče od reči “shiboru”, što znači uvrtati, pritiskati, istiskati. Šibori tehnika ne tretira tkaninu kao dvodimenzionalnu površinu već joj daje trodimenzionalnu formu.

  • 07.07.2013

    Mističnost dalekog Japana kroz modele Jelene Dimitrijević

    Revija Jelene Dimitrijević inspirisana je drevnom japanskom tehnikom shibori. U srži njenih kreacija je pokušaj da posmatračima na moderan način prenese duh i mističnost dalekog Japana. Namera joj je da spoji tradicionalno sa modernim, a da pritom sve bude nosivo, urbano, i pre svega unikatno.