Lista članaka koji sadrže tag: Rasprodaja

  • 04.11.2012

    Šta su sve muškarci kroz istoriju radili za žene?

    A šta su tek žene radile za cipele?

    I da li su svi teoretičari, koji su dali doprinos modernoj društvenoj nauci, zaista bili muškarci kada su definisali sve od lovca i alfa mužijaka do nagona koji nas i sada tjeraju na ove ili one postupke nepovezane sa zdravim razumom, a pritom zanemarili jednu evolucijsku činjenicu – žene imaju gen za cipele?