Lista članaka koji sadrže tag: Mama fit

  • 24.10.2016

    Svaka mama može biti Mama Fit!

    Mama Fit Koncept zasniva se na ideji da žene tokom trudnoće i u periodu postporođajnog oporavka, kroz ciljanu i prilagođenu fizičku aktivnost i druženje u homogenoj grupi, rade na svom psiho-fizičkom unapređenju. Svaka mama može biti Mama Fit! Srećna. Snažna. Važna.