Lista članaka koji sadrže tag: Petar zorkic

  • 13.04.2022

    Petar Zorkić: Tete-a-tete 2

    „Tete-a-tete 2“ je naziv druge samostalne izložbe Petra Zorkića i u ovoj postavci, autor objedinjuje motive svedenih ženskih figura (aktova) i muzičara na bini, a osnovne elemente izražavanja predstavljaju osenčeni crteži.