Lista članaka koji sadrže tag: Maka torbe

  • 24.05.2014

    Pačvork tašnice i novčanici

    Pačvork je sastavljanje manjih komada tkanina u veću celinu i može se ubrojati u jedan od najstarijih oblika šivenja. Ime potiče od reči Zakrpa ili Parče (engl. patch) koje predstavlja svaki pojedinačni komad tkanine koji ulazi u sastav pačvorka. Ova tehnika je nastala je kao posledica potrebe. Veruje se da  su najajstariji sačuvani primerci rađeni ovim postupcima nađeni još u drevnom Egiptu.