Lista članaka koji sadrže tag: Flora goticcelli

  • 27.06.2012

    Flora Goticcelli: Pismo tašne

    Rad na ovim torbama je bio jedan mali eksperiment u kome sam se igrala ručnim radom (ovde je to bio hekleraj, tj. šema za hekleraj) i materijalom koji se ne čini adekvatnim za ručni rad, a to je lanac. Preko veza sam došla do dinamičnih struktura koje sam primenila na jednostavnom modelu pismo torbe.