Da hemoroidi više ne budu problem

Da hemoroidi više ne budu problem

Oko polovina svetske populacije starije od dvadeset godina ima probleme sa hemoroidima. Ranije je jedino rešenje bila klasična operacija kojom su hemoroidi otklanjani, ali su se neretko kasnije opet pojavljivali. Danas su razvijene metode kojima se ovaj problem trajno rešava. Najsavremenija metoda za lečenje hemoroidalne bolesti u svetu i kod nas je THD (Transanalna hemoroidalna dearteralizacija) operativna metoda. U pitanju je neinvanzivna metoda kojom se deluje na uzrok bolesti.

Operativni tok THD metodom
Pri ovoj operativnoj metodi primenjuje se venska analgosedacija, vrsta lokalne anestezije kojom se stvaraju najbolji uslovi za operaciju. Pri operaciji se podvezuju arterije kojima krv preko arterijsko - venskih šantova dospeva do hemoroidalnih vena. Povezivanje arterija se vrši na ulazima u šantove. Operacija hemoroida THD metodom ima šest delova jer je podvezivanje potrebno obaviti na šest arterija. Na taj način sprečava se ulazak krvi u hemoroidalne čvorove i oni nestaju.

Postoperativni tok nakon THD zahvata
Oporavak nakon operacije THD metodom je jako brz. Bol je najčešće prisutan dva do tri dana nakon operacije. Pacijenti se zadržavaju na klinici jedan do dva dana nakon čega se mogu vratiti uobičajenim aktivnostima. Pri operaciji se koristi konac koji se resorbuje u periodu od četrnaest dana. S’obzirom da se primenjuje venska analgosedacija pacijenti mogu konzumirati hranu neposredno posle operacije. Petnaest do trideset dana nakon operacije THD metodom ne treba se izlagati jakom fizičkom naporu.

Zašto je THD opreativna metoda bolja od klasične operacije hemoroida?
Postoji više razloga zbog kojih se pacijenti odlučuju za THD metodu operacije pre nego za klasičnu operaciju hemoroida. Na prvom mestu zbog toga što se ovom metodom problem sa hemoroidima trajno rešava, dok se klasičnom operacijom uklanjaju hemoroidalni čvorovi ali se ne otklanja uzrok njihovog nastanka pa se nakon nekog vremenskog perioda mogu ponovo pojaviti.

Postoperativni tok nakon operacije hemoroida THD metodom je daleko kraći nego oporavak nakon operacije klasičnom metodom. Nema rezova kao kod klasične operacije. Pri THD operaciji se primenjuje lokalna, a pri klasičnoj opšta anestezija, što je još jedna prednost THD operativne metode. Za razliku od operacije klasičnom metodom pri THD operaciji mogućnost komplikacija je svedena na minimum.


Tagovi:

Komentara (1)

  • 02.04.2014

    Staroplaninski melem www.kavanali.com 060-387-3856

Dodaj komentar