Multimedijalna izložba kravata Nataše Šarić

Multimedijalna izložba kravata Nataše Šarić

Modna dizajnerka Nataša Šarić, kreatorka odevnih predmeta i detalja za muškarce i žene, je u Galeriji O3one, svojom novom izložbom kravata pod nazivom „Planet 312“ najavila Beogradsku nedelju mode. Izložbu je činila multimedijalna postavka od 12 kostima sa kravatama iza kojih je projektovan video rad sa jedinstvenim fotografijama i atmosferom od 300 kravata. Uz spore kadrove bez naglih rezova i sa mnoštvom krupnih planova, video rad je posetiocima slikovito dočarao duh kravata i karaktere onih koji ih nose.
 
Kravate Nataše Šarić su jedinstvena pojava. Složenije su jer je autor radio na istraživanju i eksperimentisanju te se umetnička strana kravate prikazuje u drugačijem svetlu, ali ne gubi na tačnosti. Igra linija, aplikacija, pridodati elementi simboličkog značenja su sastojci sazdani u ovu formu i govore o razmišljanju autora o misiji mode, samog umetnika i umetnosti generalno. Kravate su trodimenzionalne, naizgled stilizovane okvirom geometrijskog manira, kombinovane od različitog materijala koji budi stvaralačku interakciju. Dublji simbolički nivo poseduje viziju beskrajne virtuelne realnosti, mašte i inteligencije, istovremeno se baveći fenomenom  kravate kroz okvir geometrijske ideje, akrhitekture i organskih elemenata u percepciji prostora. Sam čin vezivanja čvora simbolično otkriva iracionalni postupak, procedure, znak vrline mere, discipline. Sve to čini ovaj objekat komplementarnim. Nataša Šarić se posvetila proučavanju kravate i njene simbolike na sebi svojstven način ostavljajući dubok autorski pečat.

Pored toga, na kravatama su prikazani crteži i slike tj. dela našeg poznatog slikara Zorana Velimanovića, koji je izlagao u Italiji, Francuskoj, Portugaliji i Mađarskoj. Kravate su izrađene različitim tehnikama i svaka od njih je ponaosob instalacija i priča za sebe. Lajtmotiv izložbe je „New generation of ties - Nova generacija kravata“ u kojem svaka kravata predstavlja po jedan karakter.

Autorka izložbe, dizajnerka Nataša Šarić, kaže da je na taj način prikazana individualnost u potrazi za što potpunijim načinima posmatranja kravate kroz različite medije, ali i kao sasvim drugačija umetničko-upotrebna vrednost ovog odevnog predmeta.

Galerija

13826796813586_1.jpg
13826796906015_2.jpg
13826796995229_2a.jpg
13826797324231_3.jpg
13826797730038_4.jpg
Tagovi:

Komentara (0)

Dodaj komentar